Stålband

Twentebelt

Twentebelt är specialisten på metal band för livsmedelsproduktion, kemisk-,medicinsk- och förpackningsindustri. Twentebelt utvecklar, producerar och levererara ett stort urval av metall band såsom Trådögleband, Gitterband, Vävda metallband samt Stållamellband i ett stort antal varianter.

www.twentebelt.com

  

Stålband och installerat stålband från Twentebelt